"همسرجون"

راهِ آسانِ آشنایی با همدمِ دلخواهتون

شرايط نامنويسي در موسسه ي "همسرجون"
 
1- راستگو، منطقي، منصف، و خردگرا باشيد، و در آگاهي هايي که مي دهيد، فقط راستي و درستي باشد چون در مرحله اول بخودتان کمک مي کنيد. آدمي که خردگراست، دروغ  نمي گويد و پنهانکار نيست. اميدوارم تنها آدم هايي به اين موسسه بيآيند که خرد و منطق چراغ راه زندگي شان است، و سروده فردوسي بزرگ را که مي گويد " بنام خداوند جان و خرد"  برايشان ارزشمند باشد!
 
 2-   هيچ اعتيادي نداشته باشيد، از سيگار گرفته تا مشروب و مواد مخدر: براي نمونه، روشن است که کشيدن سيگار نه تنها براي تندرستي خودتان زيان آور است، بلکه با آلوده کردن هوا، به ديگران هم آسيب مي زنيد.
 
 3-  مجرد باشيد:  يعني  يا هنوز ازدوج نکرده ايد، يا از همسرتان طلاق گرفته ايد، و يا همسرتان درگذشته است. موسسه همسرجون با افرادي که هنوز در رابطه هستند، و يا طلاق نگرفته اند، کار نمي کند، زيرا آنرا خلاف ارزش هاي انساني و اخلاقي مي داند. اين سرويس براي "صيغه" و "ازدواج موقت" هم نيست و هدف ازدواج ماندني و داشتن کانون گرم خانواده است زيرا جامعه اي سالم است که شمار ازدواج هاي موفق و پايدار در آن بالا باشد. 
 
 4- تحصيلکرده باشيدبيشتر زنان و مرداني که به موسسه همسرجون مي آيند، داراي تحصيلات دانشگاهي هستند پس  بهتر است شما هم داراي پايان نامه دانشگاهي و يا دست کم کارداني (فوق ديپلم) باشيد تا بهتر بتوانم بشما کمک کنم.
 
 5- ايميل: حتما بايد ايميل داشته باشيد زيرا فرستادن عکس، پرکردن فرم درخواستي، معرفي فرد دلخواهتان با عکس و بيوگرافي، و رد و بدل کردن پيامها با من از راه ايميل انجام مي گيرد.
 
6 - سن و سال: مردان از 25 سال به بالا و دختران از 23 سال به بالا زيرا پژوهش ها و دانش نوين روانشناسي نشان مي دهد که شخصيت آدم ها تا آغاز دهه 20  هنوز کاملا نقش نگرفته است.
 
 7- مهريه و حقوق برابر: دختران و بانواني که دوست دارند با کمک موسسه "همسرجون" ازدواج کنند، بهتر است ديدگاهي فراسوي "مهريه" و"کالا" به خود و جايگاه زن داشته باشند، و باورشان اين باشد که "زن کالا نيست". شما مي توانيد بجاي مهريه خواهان حقوق برابر، يعني حق طلاق، سرپرستي مشترک کودکان، تقسيم برابر مال و دارايي و غيره باشيد. همچنين اميدوارم شما مردي باشيد که از ته دلتان به برابري حقوق زن و مرد باور داريد، زيرا جامعه اي خوشبخت و پيشرفتته است، که حقوق زن و مرد در آن جامعه برابر باشد.  پس تک تک ما به سهم خودمان مي توانيم در پيشرفت و خوشبختي جامعه ايراني نقش داشته باشيم. 
 
8 - کار و يا منبع درآمد مناسب: بهتر است که شما براي آغاز زندگي زناشويي استقلال مالي داشته باشيد، و بتوانيد از پس هزينه هاي زندگي خود بر بيآييد حتي اگر زن باشيد و بويژه اگر مرد باشيد، چرا که در کشورهاي پيشرفته جهان، زنان و مردان پا بپاي يکديگر کار مي کنند، و با کمک هم زندگي خود را پيش مي برند. پس بهتر است که زنان هم اگر به برابري حقوق زن و مرد باور دارند، از جايگاه توانمندي و بي نيازي پا به زندگي زناشويي بگذارند، و اگر امکانات مناسب کاري براي آنها فراهم نيست، دست کم انتظارات مالي خود را در باره مردان پايين بياورند. 
 
9- آمادگي براي پرداخت هزينه: اگر بهر دليلي توانايي پرداخت هزينه سرويس "همسرجون" را نداريد، لطفا از فرستادن فرم درخواستي خودداري کنيد، زيرا اين فقط نشان مي دهد که آمادگي پرداخت هزينه هاي زندگي مشترک را نداريد، حالا چه زن باشيد و بويژه اگر مرد باشيد. 

10 - از ته دلتون ايراني باشيد: يعني هميشه و در هر شرايطي خواهان سرافرازي ايران و خوشبختي ايرانيان باشيد. ايرانياني که خواهان تحريم ها، و يا حمله بيگانه به ايران، و يا دخالت بيگانه (از آن ميان صهيونيسم جهاني) در امور کشومان هستند، در موسسه همسرجون جايي ندارند، زيرا پيام موسسه همسرجون عشق و مهر و دوستي است، و اميدوارم که زورگويان جهاني به آگاهي و شعور خدايي برسند. البته اين سرويس براي فارسي زبانان است، يعني خواهران و برادران افعان، تاجيک، و ساير کشورهاي فارسي زبان مي توانند در اين موسسه نامنويسي کنند ماداميکه پشتيبان صلح و دوستي باشند.