"همسرجون"

راهِ آسانِ آشنایی با همدمِ دلخواهتون

 

توجه: خواهش می کنم با آگاهی به شرایط نامنویسی و هزینه این سرویس ثبت نام خود را انجام بدهید و اگر خواهان 10% تخفیف ویژه برای عضویت هستید، لطفا هزینه عضویت را پس از فرستادن فرم بلافاصله پرداخت کنید در غیر اینصورت با برگشت دوباره، تخفیف ویژه نخواهید داشت. همچنین مهم است که عکس تان جديد، واضح و روشن، و ترجیحا شيک و آراسته باشد. برای پرداخت، لطفا شماره حساب بانک ملی را که در صفحه پرداخت نشان داده می شود، یاداشت کنید تا برای واردکردن در درگاه پرداختی بانک ملی در دسترس تان باشد.  

Copyright © 2007 - 2014 – All Rights Reserved. Design & Developed by OneTeamSupport