"همسرجون"

راهِ آسانِ آشنایی با همدمِ دلخواهتون

 

توجه و مهم: لطفا فقط با استفاده از کامپیوتر به سایت همسرجون بروید زیرا تلفن همراه نمی تواند برخی از صفحه های مهم سایت مانند "هزینه" را باز کند، و مهم است شما مطالب سایت و بویژه هزینه سرویس را پیش از فرستادن اطلاعات تان بدانید. اگر در ایران هستید و درگاه بانک ملی بسبب استفاده از فیلتر شکن امکان پرداخت را بشما ندهد، می توانید هزینه عضویت را جداگانه کارت به کارت کنید. 

شماره کارت:  6037.9914.8206.9550  -  بانک ملی  - بنام پروین زمانی.

عکس شیک و جدید یادتان نرود.

همچنین هزینه "عضویت و مشاوره" پس از انجام "مصاحبه تلفنی" با شما پس دادنی نیست، زیرا تا این مرحله وقت زیادی برایتان گذاشته شده است، و شما با آگاهی کامل در این موسسه نامنویسی می کنید. 

 

اینجانب نامبرده در زیر گواهی می کنم که اطلاعات داده شده در سایت را بطور کامل خوانده ام، و از محتوای آن آگاهی دارم، و با شرایط و فرآیند آن موافق هستم.  

 

 

 

 

Copyright © 2007 - 2016 – All Rights Reserved